Tiếng Việt English

Bộ xét nghiệm T3 T4 & TSH AccuBind VAST ELISA Kit - 192 wells

T3 T4 & TSH AccuBind VAST ELISA Kit - 192 wells
 
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

T3 T4 & TSH AccuBind VAST ELISA Kit - 192 wells

Đóng gói: 192 well (Test)

Hãng/ nước sản xuất: Monobind - Mỹ

Mã sản phẩm: 8025-300B, xét nghiệm định lượng theo phương pháp Elisa

Sử dụng tốt nhất với các thiết bị: Máy xét nghiệm Elisa Monobind

 
Thông số kỹ thuật
Phương pháp xét nghiệm: Enzyme Immunoassay, đo mầu
Principle: Competitive Assay, Streptavidin-Coated Plate
Hiệu chuẩn: T3: 0, 0.5, 1, 2.5, 5, 7.5 ng/ml*
                   T4: 0, 2, 5, 10, 15, 25 µg/dl*
TSH: 0, 0.5, 2.5, 10, 20, 40 µIU/ml*
(In the same human serum)
Lượng mẫu xét nghiệm: T3, TSH: 50 µl
                                    T4: 25 µl
Độ nhạy T3: 0.4 ng/ml
             T4: 0.4 µg/dl
             TSH: 0.078 µIU/ml (1 hour incubation)
Bước sóng đọc kết quả: 450 nm
Tổng thời gian xét nghiệm: 75 phút
Hạn sử dụng: 18 tháng
 
 
Thyroid Panel: T3,T4,TSH
Monobind's panel kits have combination calibrators delivering dramatic flexibility and cost efficiency to clinical labs. VAST adds a new level of choice with up to four analytes in one kit. Labs can run any analyte in any well they choose. Try VAST today and experience Monobind's leading-edge technologies.

The Thyroid Panel VAST combines T3, T4, and TSH some of the most common markers today.
 

Thông tin về máy và hóa chất miễn dịch hóa phát quang, ELISA liên hệ:

Monobind Vietnam hoặc Nhà phân phối Monobind
Email: monobindvn@gmail.com    Google+: Monobind Vietnam
Website: www.monobind.vn          Facebook: facebook.com/monobindvn

Bạn đã thêm vào giỏ hàng: