Tiếng Việt English

Bộ xét nghiệm T3 T4 TSH AccuBind VAST ELISA Kit - 480 wells

 
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Bộ xét nghiệm T3 T4 TSH AccuBind VAST ELISA Kit - 480 wells

Đóng gói: 480 well (Test)

Hãng/ nước sản xuất: Monobind - Mỹ

Mã sản phẩm: 8025-300D, xét nghiệm định lượng theo phương pháp Elisa

Sử dụng tốt nhất với các thiết bị: Máy xét nghiệm Elisa Monobind

 

Thông số kỹ thuật:

Method:Enzyme Immunoassay, Colormetric
Principle:Competitive Assay, Streptavidin-Coated Plate
Calibrators:T3: 0, 0.5, 1, 2.5, 5, 7.5 ng/ml*
T4: 0, 2, 5, 10, 15, 25 µg/dl*
TSH: 0, 0.5, 2.5, 10, 20, 40 µIU/ml*
(In the same human serum)
Sample:T3, TSH: 50 µl
T4: 25 µl
Sensitivity:T3: 0.4 ng/ml
T4: 0.4 µg/dl
TSH: 0.078 µIU/ml (1 hour incubation)
Reading:450 nm
Total Time:75 Minutes

Thyroid Panel: T3,T4,TSH

Monobind's panel kits have combination calibrators delivering dramatic flexibility and cost efficiency to clinical labs. VAST adds a new level of choice with up to four analytes in one kit. Labs can run any analyte in any well they choose. Try VAST today and experience Monobind's leading-edge technologies.

The Thyroid Panel VAST combines T3, T4, and TSH some of the most common markers today.

 

Thông tin về máy và hóa chất miễn dịch hóa phát quang, ELISA liên hệ:

Monobind Vietnam hoặc Nhà phân phối Monobind
Email: monobindvn@gmail.com    Google+: Monobind Vietnam
Website: www.monobind.vn          Facebook: facebook.com/monobindvn

Bạn đã thêm vào giỏ hàng: