Tiếng Việt English

Bộ xét nghiệm T3 T4 TSH AccuLite VAST CLIA Kit - 192 wells

 
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Bộ xét nghiệm T3 T4 TSH AccuLite VAST CLIA Kit - 192 wells

Đóng gói: 192 well (Test)

Hãng/ nước sản xuất: Monobind - Mỹ

Mã sản phẩm: 8075-300B, xét nghiệm miễn dịch theo phương pháp hóa phát quang

Sử dụng tốt nhất với các thiết bị: Máy miễn dịch hóa phát quang Monobind

 

Thông số kỹ thuật:

Method:Enzyme Immunoassay, Chemiluminescence
Principle:Competitive Assay, Streptavidin-Coated Plate
Calibrators:"T3: 0, 0.5, 1, 2.5, 5, 7.5 ng/ml*
T4: 0, 2, 5, 10, 15, 25 µg/dl*
TSH: 0, 0.5, 2.5, 10, 20, 40 µIU/ml*
(In the same human serum)"
Sample:"T3, TSH: 50 µl
T4: 25 µl"
Sensitivity:T3: 0.2 ng/ml
T4: 0.1 µg/dl
TSH: 0.2 µIU/ml
Reading:RLU’s
Total Time:50 Minutes
Shelf Life:18 Months

Thyroid Panel: T3,T4,TSH

Monobind's panel kits have combination calibrators delivering dramatic flexibility and cost efficiency to clinical labs. VAST adds a new level of choice with up to four analytes in one kit. Labs can run any analyte in any well they choose. Try VAST today and experience Monobind's leading-edge technologies.

The Thyroid Panel VAST combines T3, T4, and TSH some of the most common markers today.

 

Thông tin về máy và hóa chất miễn dịch hóa phát quang, ELISA liên hệ:

Monobind Vietnam hoặc Nhà phân phối Monobind
Email: monobindvn@gmail.com    Google+: Monobind Vietnam
Website: www.monobind.vn          Facebook: facebook.com/monobindvn

Bạn đã thêm vào giỏ hàng: