Tiếng Việt English

Test nhanh virut gây viêm dạ dày ruột ASAN Easy Test ROTA Strip

 
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Test thử nhanh virut gây viêm dạ dày ruột ASAN Easy Test ROTA Strip

Số đăng ký lưu hành: SPCĐ-TTB-547-17

Nước sản xuất: Hàn Quốc

ASAN Easy Test ROTA Strip
Nhà máy ASAN PHARM - Hàn Quốc
Mã sản phẩm AM9400-K
Đóng gói 1 hộp x 25/kit, 1 lọ dung dịch triển khai mẫu
 
Sử dụng cho dò tìm kháng nguyên Rotavirus

Mẫu xét nghiệm: mẫu phân
 
Giới hạn phát hiện: 10^3.5 TCID50/ml

Cộng hợp vàng keo: Kháng thể đơn dòng thỏ kháng Rotavirus

Vạch thử: Kháng thể đơn dòng thỏ kháng Rotavirus

Vạch chứng: Kháng thể IgG dê kháng chuột

  • Độ nhạy tương đối: 94%
  • Độ đặc hiệu tương đối: >93.8% 

 

Chi tiết về các loại test thử nhanhque thử nhanh:

Monobind Vietnam hoặc Nhà phân phối Monobind
Email: monobindvn@gmail.com    Google+: Monobind Vietnam
Website: www.monobind.vn          Facebook: facebook.com/monobindvn

Bạn đã thêm vào giỏ hàng: