Tiếng Việt English

Test thử nhanh FOB Rapid Test strip

 
Số lượng:

Thông tin sản phẩm

Test thử nhanh FOB Rapid Test strip

Hãng cung cấp/ xuất xứ: Chemux Bioscience, Inc. - Mỹ

Đóng gói: Hộp 50 test

Mã sản phẩm: 30101-1

 

Mục đích sử dụng:

The Fecal Occult Blood(FOB) Test is a qualitative test that detects human occult blood in feces.
 

Nguyên tắc xét nghiệm:

The FOB test is a sandwich immunoassay. 

 

Thành phần chính của bộ test thử nhanh:

1. FOB Test device 
2. Instructions for use


 

Chi tiết về các loại test thử nhanhque thử nhanh:

Monobind Vietnam hoặc Nhà phân phối Monobind
Email: monobindvn@gmail.com    Google+: Monobind Vietnam
Website: www.monobind.vn          Facebook: facebook.com/monobindvn

Bạn đã thêm vào giỏ hàng: