Tiếng Việt English

Tin tức

Xét nghiệm Alpha-1 Antitrypsin

Xét nghiệm Alpha-1 Antitrypsin

Tên khác : Alpha1-antitrypsin; A1AT; AAT

Tên chính : Alpha1 antitrypsin

Xét nghiệm liên quan : Protein electrophoresis; Total protein; Blood gases; Liver panel

Xem thêm >

Xét nghiệm Anti-CCP - Cyclic Citrullinated Peptide Antibody

Xét nghiệm Anti-CCP - Cyclic Citrullinated Peptide Antibody

Tên khác : CCP Antibody; Citrulline Antibody; Anti-citrulline Antibody; Anti-cyclic Citrullinated Peptide; Anti-CCP; ACPA

Tên chính : Cyclic Citrullinated Peptide Antibody

Xét nghiệm liên quan : Rheumatoid Factor, ESR, CRP, Antinuclear Antibody, Synovial Fluid Analysis

Xem thêm >

Xét nghiệm Beta-2 Microglobulin

Xét nghiệm Beta-2 Microglobulin

Tên khác : B2M; B2M; β2-Microglobulin; Thymotaxin
Tên chính : Beta2 Microglobulin, Serum, Urine, or CSF
Xét nghiệm liên quan : Albumin, Tumor Markers, CSF Analysis

Xem thêm >

Các xét nghiệm sàng lọc cho trẻ nhỏ

Các xét nghiệm sàng lọc cho trẻ nhỏ

Nếu không có triệu chứng của bệnh, trẻ nhỏ thường không cần nhiều xét nghiệm sàng lọc trong phòng thí nghiệm, các thử nghiệm này đã được thực hiện trong tuần đầu tiên của cuộc sống.

Xem thêm >

Xét nghiệm sàng lọc trẻ lớn - Screening Tests for Children (Ages 2 to 12)

Xét nghiệm sàng lọc trẻ lớn - Screening Tests for Children (Ages 2 to 12)

Xét nghiệm thường qui : Obesity

Nếu có nguy cơ cao : Diabetes | High cholesterol | Lead poisoning | Tuberculosis

Xem thêm >

Các xét nghiệm sàng lọc cho thanh thiếu niên - Screening Tests for Teens (Ages 13-18)

Các xét nghiệm sàng lọc cho thanh thiếu niên - Screening Tests for Teens (Ages 13-18)

Thường qui: Obesity

Nếu có nguy cơ: Chlamydia & Gonorrhea | Diabetes | High cholesterol | HIV | Tuberculosis

Xem thêm >

Các xét nghiệm sàng lọc cho thanh niên - Screening Tests for Young Adults (Ages 19-29)

Các xét nghiệm sàng lọc cho thanh niên - Screening Tests for Young Adults (Ages 19-29)

Thường qui : Breast cancer | Cervical cancer | Chlamydia & Gonorrhea | High cholesterol | HIV | Obesity

Nếu có nguy cơ : Diabetes | Tuberculosis

Xem thêm >

Các xét nghiệm sàng lọc cho tuổi trung niên - Screening Tests for Adults (Ages 30-49)

Các xét nghiệm sàng lọc cho tuổi trung niên - Screening Tests for Adults (Ages 30-49)

Thường qui : Breast cancer | Cervical cancer | High cholesterol | HIV | Obesity
Nếu có nguy cơ : Chlamydia & Gonorrhea | Colorectal cancer | Diabetes | Hepatitis C | Prostate cancer | Tuberculosis

Xem thêm >

Các xét nghiệm sàng lọc cho người lớn - Screening Tests for Adults (50 and Up)

Các xét nghiệm sàng lọc cho người lớn - Screening Tests for Adults (50 and Up)

Thường qui : Breast cancer | Cervical cancer | Colorectal cancer | Diabetes | High cholesterol | HIV | Obesity | Osteoporosis | Thyroid dysfunction

Nếu có nguy cơ : Chlamydia & Gonorrhea | Hepatitis C | Prostate cancer | Tuberculosis

Xem thêm >

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh Triple screening test

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh Triple screening test

Tên khác: Triple Test, Multiple Marker Screening and AFP Plus
Xét nghiệm sàng lọc Triple là một xét nghiệm sàng lọc ba chất cụ thể trong máu mẹ : AFP, hCG và estriol.
AFP: alpha-fetoprotein là một protein được sản xuất bởi bào thai.
hCG: chorionic gonadotropin human là hormone được sản xuất trong nhau thai
Estriol: estriol là estrogen được sản xuất bởi cả bào thai và nhau thai

Xem thêm >