Tiếng Việt English

Tin tức

Xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori

Helicobacter Pylori được coi là nguyên nhân chính dẫn đến loét dạ dày và hành tá tràng. Helicobacter Pylori được tổ chức y tế thế giới xếp vào nhóm I các nguy cơ gây bệnh ung thư dạ dày.

Xem thêm >

Xét nghiệm miễn dịch Calcitonin

Xét nghiệm miễn dịch Calcitonin

Tên khác: Human Calcitonin; Thyrocalcitonin

Tên chính : Calcitonin

Xét nghiệm liên quan : RET Oncogene; Calcium, TSH, T3, T4, Thyroglobulin, CEA

Xem thêm >

Xét nghiệm miễn dịch C-Reactive Protein (CRP)

Xét nghiệm miễn dịch C-Reactive Protein (CRP)

Tên tắt: CRP

Tên đầy đủ: C-Reactive Protein, hs-CRP

Xét nghiệm lịên quan : Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR); Complement; Procalcitonin; ANA; Rheumatoid Factor

Xem thêm >

Xét nghiệm Hormone tăng trưởng (HGH)

Xét nghiệm Hormone tăng trưởng (HGH)

Tên khác : GH; Human Growth Hormone; HGH; Somatotropin

Tên chính : Growth Hormone

Xét nghiệm liên quan : IGF-1 (Insulin-like growth factor 1, also called Somatomedin C); GHRH (Growth Hormone Releasing Hormone); Glucose Tolerance Test; Cortisol; ACTH; TSH; Glucose; Prolactin; IGF BP- 3 (Insulin-like growth factor binding protein 3)

Xem thêm >

Xét nghiệm Anti-Mullerian Hormone (AMH)

Xét nghiệm Anti-Mullerian Hormone (AMH)

Xét nghiệm đo dự trữ trứng của buồng trứng, là một phần quan trọng của việc đánh giá khả năng sinh sản và cơ hội mang thai với thụ tinh ống nghiệm...

Xem thêm >

Xét nghiệm FSH

Xét nghiệm FSH

Tên khác : Follicle-stimulating Hormone

Tên chính : Follicle-stimulating Hormone, serum

Xét nghiệm liên quan : Estrogens, Estradiol, LH, Testosterone, Progesterone

Xem thêm >

Xét nghiệm Prolactin (PRL)

Xét nghiệm Prolactin (PRL)

Tên tắt: PRL

Tên chính: Prolactin

Xét nghiệm liên quan: FSH, LH, Testosterone, DHEAS, Estrogen, Progesterone

Xem thêm >

Xét nghiệm Luteinizing hormone (LH)

Xét nghiệm Luteinizing hormone (LH)

Tên khác : Luteinizing hormone; Interstitial Cell Stimulating Hormone; ICSH

Tên chính : Luteinizing hormone

Xét nghiệm liên quan : FSH; Testosterone; Progesterone; Estradiol; Total estrogens

Xem thêm >

Xét nghiệm Progesterone

Xét nghiệm Progesterone

Tên chính : Progesterone

Xét nghiệm liên quan : Estrogens, hCG, FSH, LH

Xem thêm >

Xét nghiệm Testosterone

Xét nghiệm Testosterone

Tên khác : Total testosterone

Tên chính : Testosterone

Xét nghiện liên quan : FSH, LH, SHBG, DHEAS, Free and bioavailable testosterone (see FAQ section), Estradiol (see Estrogen), DHT, Gonadotropin-releasing hormone

Xem thêm >